بانک بوک :: دفتر بانک من

@bankbookbot

توی سروش هر جا خواستی شماره کارت بدی من به کمکت میام و عکس کارتت رو میفرستم
هم خطاش کمتره هم حرفه ای تره

ارسال پیام