روشنی چشم رسول

8 عضو

این کانال قصد دارد به تمرین عملی و تمرکز روی هر یک از اجزا نماز (از وضو تا سلام) و نقش آن در زندگی و راهکارهای آموزش آن به فرزندان بپردازد.
امید است حضور عزیزان و تلاش برای اعتلای نماز، ثمره اش پیوند نمازمان با نماز رسول باشد.

مشاهده کانال