شبکه مینودری

340 عضو

صدا و سیمای مرکز قزوین
برای ارتباط با ما میتوانید با ایدی ادمین کانال sapp.ir/iribqazvin و یا از قسمت تعاملی کانال در ارتباط باشید

مشاهده کانال