ماهی و آکواریوم

738 عضو

موضوع کانال: 🦀ماهی و آکواریوم🐟
مطالب مورد نظر:
◽نکات نگهداری آکواریوم و ماهی
◽معرفی برخی ماهی ها و نحوه نگهداری و تکثیر
◽فیلم و عکس در رابطه با ماهی ها
و..........
✌تبادل هم داریم.
@mkiw


مشاهده کانال