پاورقی فرهنگ و ارتباطات

444 عضو

حمید درویشی شاهکلائی
پژوهشگر و فعال حوزه تربیت، دین و رسانه
دانش‌آموخته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، گرایش مطالعات سیاستگذاری
دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق
@hdarvishi مدیر
با ما همراه باشید:
@qafase
@menbar_ir
Darim.ir
Pavaraqi.ir
Masjednama.ir

مشاهده کانال