💕 تراختور 💕

227 عضو

اولین کانال تیراختور در سروش 💕
کانال هک شده بود و همه ی پیام های بالارا که هکر های کانال گذاشته بودن نادیده بگیرید💕
ادمین : @rasool_md_14.

مشاهده کانال