آیت الله العظمی علوی گرگانی

662 عضو


شما می توانید،
-اخبار
-بیانات
-جلسات
-پیامها
-تصاویر
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی حفظه الله از پیام رسانه‌ داخلی سروش پیگیری نمایید.
http://sapp.ir/alavigorgani

مشاهده کانال