هوش سفید | سید علیرضا آل داود

8,980 عضو

کانال تخصصی آموزشی هوش سفید، سواد فضای مجازی ورسانه 🇮🇷آموزش تخصصی مهارت فضای‌‌مجازی و رسانه🇮🇷🇷انتشار رایگان پاورپوینت و مقالات علمی 🇮🇷بصیرت سیاسی، اخبار ناب روز، عکس نوشت🇮🇷👇🌹کانال رسمی سید علیرضا آل داود پژوهشگر فضاي مجازي🌍🕛🇮🇷@aledavood

مشاهده کانال