طب جامع سنتی ( اندام سالم )

1,494 عضو


مطالب این کانال به صورت کامل و تخصصی ارائه می گردد شامل :
۱- طب سنتی
۲ - ماساژ درمانی
۳ - عنبیه شناسی
۴ - گیاهان دارویی
۵ - مشاوره لاغری
۶ - زالو درمانی
7 - ...
http://sapp.ir/andamsalem

مشاهده کانال