کانال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

47 عضو

تلفن:013- 42125169
پرتال: www.asaiau.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000222226
ارتباط با ادمین کانال : asaiau_ad@
Islamic azad university -astaneye ashrafiyeh branch

مشاهده کانال