بچه های مسجد

7,384 عضو

کانال بچه های مسجد در راستای اطلاع رسانی بهینه، همگرایی موثر و ارائه پیشنهادات بهتر در خصوص فعالیت های کانون های فرهنگی هنری ایجاد گردید و محیطی مناسب به منظور ثبت و دریافت ایده های خلاقانه و موثر اعضای محترم می باشد.
مدیر گروه با شناسه:
@adminkanoon

مشاهده کانال