هیئت مکتب الزهرا (س) اهواز

1,769 عضو

پایگاه‌رسمی‌هیئت‌مکتب‌الزهراسلام‌اللّٰه
نشانی‌سایت| WWW.BAKIEH.IR
ارتبــــاط با ما | @Majnoon414
جلسات‌هفتگی‌ پنجشنبه‌ها‌ساعت۲۱:۳۰
اهواز-خ۱۲آسیاباد-مسجدامیرالمؤمنین

مشاهده کانال