نمایشگاه مجازی باما HSE

464 عضو

هدف باما ایجاد محیطی مناسب برای تبليغات شركت ها و اشخاص فعال در زمینه ی چهار گانه ی HSEE و کمک به توسعه اشتغال از طریق شناسایی فرصت های شغلی برای دانشجویان و فارغ التحصيلان رشته های مرتبط است.

مشاهده کانال