صفر تا صد برنامه نویسی

2,065 عضو

نظرات خود را در تعاملی ارسال کنید.
آیدی تبادل و تبلیغ و مدیریت کانال
@ordervira
#برنامه_نویسی
#آموزشی
آیدی مدیریت : @ordervira
خدمات سازمانی سیستم یار
hr.systemyar.com

مشاهده کانال