آموزش بازاریابی ومدیریت بازارحرفه ای

517 عضو

کانال رسمی مهندس سبکروح مشاور اجرایی و مدرس بازاریابی جهت تماس و دریافت مشاوره با شماره تماس 09213163749
www.hassansabokroh.blogfa.com
email:mmodernmarket1987@gmail.com

مشاهده کانال