بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌آزادشهریار

360 عضو

🔴کانال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی شهریار
به یادشهیدمدافع حرم مصطفی صدرزاده
وصیت شهدا،یادداداشت هاعکس وحواشی دانشگاه روبرامون بفرستید
کانال ما در ایتا
https://eitaa.com/bso_unish
درمجموعه بسیج دانشجویی منتظرحضورگرم شماهستیم
@abdoreza17
09356690313

مشاهده کانال