چمرانیها

770 عضو

مرکز فرهنگی چمرانیها
🌷تحت پوشش مجموعه فرهنگی شهید چمران اصفهان 🌷
✔️برگزار کننده دوره های آموزشی ویژه نوجوانان 🙋‍♂️
✔️تولیدمحتوای مذهبی،فرهنگی وانقلابی📚
✔️روابط عمومی: ٠٩٩٠٠٥٥٣٦٣٢☎️ ✔️🆔@chamraneeha_relations
✔️سايت :www.chamraneeha.ir

مشاهده کانال