مرکز فضای مجازی رفشا اصفهان 🇮🇷

1,283 عضو

مرکز فضای مجازی شهید آوینی اصفهان
🎉 آرشیو جلسات مجازی:
eitaa.com/cyberesfahan

کانالهای زیرمجموعه:
https://rizy.ir/VvfeN

ارتباط با مدیریت روابط عمومی مرکز جهت ارسال نظرات؛پیشنهادات و انتقادات:
sapp.ir/r_shavini
#فضای_مجازی

مشاهده کانال