اخبار و فایل های فرهنگیان

1,650 عضو

دبیران نیوز مرجع اخبار و فایل فرهنگیان
مرجع فایل فرهنگیان شامل:
سوالات ضمن خدمت-گزارش تخصصی- تجربیات مدون- درس پژوهی-اقدام پژوهی-برنامه سالانه
سایت: https://dabiranfile.ir
ایمیل سایت:
dabiranfile@gmail.com
آدرس تلگرام برای ارسال پیام : @dabiranfile

مشاهده کانال