اخبار و فایل های فرهنگیان

1,562 عضو

دبیران نیوز مرجع اخبار و فایل فرهنگیان
مرجع فایل فرهنگیان شامل:
سوالات ضمن خدمت-گزارش تخصصی- تجربیات مدون- درس پژوهی-اقدام پژوهی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی-طرح تدبیر و .
ایمیل سایت:
dabiranfile@gmail.com
آدرس تلگرام برای ارسال پیام : @dabiranfile

مشاهده کانال