شبکه کسب و کار دانش بنیان

4,557 عضو

.
بستر اطلاع رسانی و آموزش
کسب و کارهای دانش بنیان و فناور
.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
.
سامانه پاسخگویی : crm.daneshbonyan.ir
واحد ارتباطات: @Daneshbonyan_isti_support
.

مشاهده کانال