داورزن نیوز

662 عضو

#داورزن‌ورودی‌غربی‌خراسان‌رضوی‌خاستگاه‌قیام‌سربداران
#اخبار
#سرگرمی
#روشنگری
#علمی
#گردشگری
#موسیقی
وب سایت:
www.davarzannews.ir
کانال تلگرامی،ایتا، سروش
@davarzannews
ارتباط باما:
@hdavarzan

مشاهده کانال