هواداران دکتر احمدى نژاد

398 عضو

پشتیبان مردم باشید تا به ولایت فقیه آسیبی نرسد.
انقلاب اسلامی، ارث پدری کسی نیست که برای ماندن در قدرت، مخالفین خود را #منحرف بنامند.
#احمدی_نژادی_های_ایران
جریان عدالت : @ahmadinejaad_dr
✉ کانال تعاملی است

مشاهده کانال