دکتر داروساز

3 عضو

هدف ما در این کانال ارایه نکات دارویی و مشاوره و پاسخگویی سوالات دوستان میباشد.
امیدواریم نکات ارایه شده مفید و کاربردی باشند
با تشکر

مشاهده کانال