سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

356 عضو

دفتر ارتباطات مردمی
آدرس:مشهد-حدفاصل چهارراه عشرت آباد و چهارراه زرینه-شهید کاشانی 35-پلاک 350 - طبقه دوم
تلفن:32282848-051
پست الکترونیکی:info@ghashemi.com

مشاهده کانال