اقتصاد مقاومتی

12,049 عضو

کلی کالای خوب و با کیفیت ایرانی، همگی در یک کانال.برای تحقق گوشه ای از شعار سال رهبری، کانال رسمی اقتصاد مقاومتی را دنبال نمایید.

مشاهده کانال