امام زاده روح الله علیه السلام

2 عضو

امامزاده روح الله علیه السلام
از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام
نشانی: تهران، میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان باب همایون
تلفن های تماس
مدیریت: 36614700
فرهنگی: 33904071
ارتباط با ادمین:
@erouhollah_ir

مشاهده کانال