جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی فرهیختگان سینا

26 عضو

دومين جشنواره پروژه هاي دانش آموزي فرهيختگان سينا توسط سينا و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در ارديبهشت٩٩ ويژه دانش آموزان همه مقاطع تحصيلي با بيش از ١٣٠ گرايش علمي، پژوهشي برگزار ميگردد.

مشاهده کانال