فداییان امام خامنه ای

6,081 عضو


کانال توسط فردی حزب الهی اداره میشود و وابسته به هیچ ارگانی نیست.
اللهم عجل الولیک الفرج

مشاهده کانال