فقط برای تو

18,864 عضو


🍁مجموعه ای از شعر های عاشقانه،شاعران و مخاطبین کانال
تاسیس:96/01/28
#من_واکسن_میزنم 😷 💉
تبلیغات در تعاملی
rubika.ir/fahgatbarayeto
@miladshakiba0
🌐 fahgatbarayeto.blog.ir

مشاهده کانال