هیات بسکتبال فارس

44 عضو

🏀تنها کانال رسمی هیات بسکتبال استان فارس
🔴رئیس هیئت بسکتبال استان فارس:آقای فریدون رئیسی
☎تلفن تماس:07136238871
✅صفحه اینستگرام:instagram.com/fars_basketball
🌐سایت:www.farsbasketball.ir
🔁ارتباط با روابط عمومی:https://t.me/basketball1400

مشاهده کانال