فانی فان

53 عضو

بسم الله الرحمن الرحیم
_____________________
برای احترام به شماها هیچگونه تبلیغاتی در کانال گذاشته نمی شود:)
🇮🇷تابع قوانین کشورم🇮🇷
*لطیفه و جوک های خود را برای ما ارسال کنید*
لفت ندین بی صدا کنین🔇
کانال دوم ما: @jomle1

مشاهده کانال