اخبار گیلان

21,170 عضو

این کانال در زمینه های اخبار روز کشور و گیلان بخصوص مسائل سیاسی ، اجتماعی ، تحلیلی ، فرهنگی ورزشی و ... فعالیت می کند. ارسال نظر ، پیشنهاد ، انتقاد و تبادل : sapp.ir/milad_montazer
دارای کد شامد و ثبت شده در وزارت ارشاد اسلامی

مشاهده کانال