محور هفت باغ علوی

347 عضو

🔶 این کانال رسمی شرکت عمران علوی ماهان کرمان ( مجری محور گردشگری ملی هفت باغ علوی ) در پیام رسان سروش است.
@haftbaghealavi
🔶 پایگاه اطلاع رسانی : haftbagh.ir
🔶 صفحه رسمی در اینستاگرام : haftbaghalavi

مشاهده کانال