حضرت عشق(امام خامنه ای)

100,193 عضو


💠ارائه‌سخنان‌رهبری
✒ارائه‌اشعارِناب‌رهبری
📃ارائه‌فتاوای‌رهبر‌انقلاب
🚩ارائه‌بیانات‌‌رهبر،از‌وقایع‌روز
🎬ارائه‌نماهنگ‌و‌نواهنگ‌های‌ویژه‌رهبری
📩سخنان‌کمترشنیده‌شده‌رهبری
📷بزرگترین‌کانال‌ارائه‌تصاویر‌ویژه‌رهبری
🔰مدیرتبادلات @hazrate_eshg_admin

مشاهده کانال