دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

295 عضو

کلیه اخبار،اطلاعیه ها ، مسائل مربوط به آموزشی ، دانشجویی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان در این کانال قرار خواهد گرفت.
آدرس وب سایت رسمی واحد پارس آباد مغان: IAUPMOGAN.ac.ir
تلفن تماس: 04532722400
تماس با ادمین
@behnam_alimoradi

مشاهده کانال