اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر وارد صفحه عضویت در گروه شوید .

عضویت در گروه