کربلایی عبدالحسین شفیع پور

343 عضو

بسم الله الرحمن الرحیم
ارائه روضه‌ها، مرثیه‌ها، اشعار و دلگفته‌های
"کربلایی عبدالحسین شفیع پور"
ارتباط با ادمین:
@abdemola110
خیمه‌گاه:
http://kheimegah.com/shafipour
اینستا:
https://www.instagram.com/abdolhossein_shafipour/

مشاهده کانال