کریمی رایانه

355 عضو

💥بهترین کیفیت ، نازلترین قیمت 💥
....... انصاف ، برترین ارزشهاست .......
📍گلستان ، گرگان ، میدان شهرداری ، ١۵متری مهرآیین ، جنب گل فروشی
☎ ٠١٧٣٢٢٣٣٩۴٣
📱 ٠٩٣۵۵٧٢٢۶۵۶

مشاهده کانال