مدیریت دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

366 عضو

@Kntu_sm
مدیریت امور دانشجویی
http://www.daneshjoo.kntu.ac.ir
Email: daneshjouie@kntu.ac.ir
Tel: 88797453
Fax: 88881066
Sms panel: 30001536
http://refahi.kntu.ac.ir
ارتباط با ادمین
@kntusm

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس