لیزینگ ایرانیان

169 عضو

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و نمایندگی کد ۱۱۰۴ ایران خودرو
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۰۹۵۲۷
فکس: ۰۲۱۴۴۹۵۱۵۷۴
www.icleasing.ir

مشاهده کانال