هیئت محبان علی اکبر(ع) - قزوین

99 عضو

ارتباط با هیئتجلسات هفتگی:چهارشنبه هاقرائت قرآن، زیارت عاشورا، سخنرانی، مداحیمیعادگاه: قزوین،شهرک کوثر،خیابان میعاد جنوبی،کوچه شهامت۵،پلاک۲۴تلفن: ۰۹۱۹۶۶۱۳۶۰۶سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۶۲۰۸وب سایت: www.m-aliakbar.irایمیل: info@m-aliakbar.irاطلاع رسانی شود

مشاهده کانال