تلقیح ملکه طلایی غرب ایرانیان

32 عضو

شرکت تعاونی تلقیح ملکه طلایی غرب ایرانیان
**شرکت فناور پارک علم و فناوری**
(شماره ثبت 791)
پرورش و تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل
کارنیکا آلمانی ،اتریشی - ایرانی-هیبرید واصلاح نژاد شده-عســـــل طبیعی و ارگانیـک

مشاهده کانال