منشور انقلاب

7 عضو

#پویش_وصیتنامه_خوانی
#نهضت_بازخوانی_وصیتنامه_امام_خمینی_ره
#جشنواره_منشورانقلاب
#مسابقه_بزرگ_وصیتنامه_خوانی

ارتباط با ادمین @M590khadem118

مشاهده کانال