واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

6,390 عضو

📢 کانال رسمی کارگروه مطالعاتی و پژوهشی کشاورزی و امنیت غذایی جنبش مصاف
🔹امنیت غذایی پایدار
🔹پیشرفت کشاورزی
🔹احیای منابع طبیعی
از تبادل و تبلیغ معذوریم
ارتباط با ادمین 👇
🆔 @fsecurityadmin
ایمیل 👇
💻 foods@masaf.ir

مشاهده کانال