گروه علمی پژوهشی مهندسی مواد

17 عضو

📣گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد📣
♦️موضوعات کانال:
✔️مواد پیشرفته
✔️نانو مواد
✔️خواص کاتالیستی مواد
✔️مکانیک مواد
✔️شکل دهی فلزات
و ...
🌟ارتباط با مدیر کانال:
@ebrahim_ghasemy
@Sinaghaemikhiavi
📱آدرس پیج در اینستاگرام :
materials_research

مشاهده کانال