دانشگاه شهید مطهری(ره) مشهد_واحد برادران

147 عضو

کانال رسمی دانشگاه شهید مطهری(ره) مشهد_واحد برادران
مشهد،خیابان شهید بهشتی، بهشتی ۳۶
۰۵۱-۳۸۴۷۶۰۲۰
ارتباط با ادمین: @ad_motahar

مشاهده کانال