آکادمی زبانهای خارجی مهاد

243 عضو

خمینی شهر؛ سه راه شهید رجایی، ابتدای خ شهید رجایی
تلفن:
۳۳۵۸۱۵۸۸
۳۳۵۸۱۶۰۰
۰۹۰۲ ۱۳۴ ۲۴۴۷
کانال سروش: @mehadacademy
اینستاگرام: @mehadacademykho
وبسایت: mqkh.ir
ارتباط با ادمین:. @englishwithali1

مشاهده کانال