مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره)

306 عضو


🔹ارتباط با مدیر:
@admin_motahari
🔹 سایت:
motahari.ac.ir
🔹 روبیکا:
rubika.ir/motahari_student
🔹ایتا:
eitaa.com/motahari_student
🔹اینستاگرام:
instagram.com/motahari_student
🔹تلفن:
۰۲۱-۳۳۵۶۶۱۶۶-۹
🔹کد پستی:
۱۱۵۷۶۱۳۱۱۷

مشاهده کانال