#مزدور

441 عضو

کانال افشاگری پشت پرده عوامل رسانه‌های بیگانه و عناصر ضد انقلاب.

مشاهده کانال