نگاه مهربان:)شماره ثبت۲۴۲۸

340 عضو

[موسسه خیریه متوسلین به حضرت ولی عصر (عج) ]
سال تاسیس : 1377
رستمی۳۸محمدآباد۳۸

خدمات مستمر ماهانه
خدمات درمانی/حمایتی/اسکان/علمی/مالی/مشاور ماهانه..

تلفن
05133686424
۰۹۳۳۴۸۷۲۱۸۵

بعدواریزبه شماره همراه بالالطفااطلاع دهید
شماره کارت
6104337770117172

مشاهده کانال